Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, exponeringsmätning och utbildning för arbetsmiljön

 

Per Arne Hambert
Arbetsmiljökonsult

Kontakt

 

Presentation

Konsulttjänster

Uppdragsgivare
Nätverk
Etik

 


Företagarnas villkor är under ständig förändring vilket kräver tid, kompetens och

engagemang.

PA MILJÖ kan hjälpa till med förebyggande arbetsmiljöarbete, som minskar riskerna för
ohälsa och olycksfall, vilket även leder till bättre ekonomi för organisationen.

Arbetsmiljökonsult Per Arne Hambert har 35 års erfarenheter av arbetsmiljöarbete på olika
nivåer i olika organisationer, både inom industrin och offentliga förvaltningar. Är utbildad vid
Lunds Universitet och Arbetarskyddsstyrelsen (
skyddsingenjör) med avlagda examina.
Vidareutbildades till arbetsmiljörevisor och har arbetat som sådan hos ackrediterade
certifieringsorgan.

I yrkesrollen används etiska riktlinjer från yrkesföreningen FTF Arbetsmiljö.

Initiala uppdrag kan vara utbildningar av ledning och arbetstagare i Systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM), framför allt då kring delegeringsfrågan.

Övriga uppdrag är arbetsmiljökartläggningar, riskbedömningar, yrkeshygieniska exponeringsmätningar (ex. damm, radon) och interna revisioner för arbetsmiljö enligt SAM och SIS-OHSAS 18001:2007.