Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, exponeringsmätning och utbildning för arbetsmiljön

 


Nätverket består framför allt av

- Arbets- och Miljömedecinska kliniker
- Arbetsmiljökonsulter
- Arbetsmiljöverket och andra myndigheter
- Arbetsrättsjurist
- Certifieringsorgan
- Fackliga organ
- Föreningen Teknisk Företagshälsovård FTF
- Företagshälsovården
- Miljö/Säkerhetskonsulter

 


tillbaka