Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM

- bygga upp SAM enligt Arbetsmiljöverket
- uppgiftsfördelning för ansvariga
- riskbedömning och konsekvensanalys
- yrkeshygieniska produktbedömningar
- uppföljning av SAM
- bedömning vid ny- och ombyggnationer

- olycksfalls- och tillbudshantering
- rutiner för organisationen och arbetsmiljöarbetet
- arbetsmiljökartläggning
- genomföra arbetsmiljörevision internt och externt

tillbaka